• Alles wat aandacht krijgt groeit

    Alles wat aandacht krijgt groeit

Bouwsteen IV

Resultaat

Om het plan van aanpak te realiseren, werken wij met uw teams aan de afgesproken doelen. Hierbij kunt u denken aan:
  • het vergroten van zelfstandigheid en eigen regie in het uitvoeren van de werkzaamheden,
  • meer kennis en inzicht ten aanzien van de bedrijfsvoering op teamniveau,
  • effectief overleggen en het leren nemen van besluiten.
Wij reflecteren ieder teamlid op zijn eigen gedag. Daardoor wordt hij zich bewust van zijn rol en plek in het team. Waardoor hij een grotere bijdrage kan leveren aan het teamresultaat.

Uitvoering

Het team was betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak en de aanloop er naartoe. Daardoor kunnen we snel overgaan tot actie. Met de medewerkers bespreken we de uitgangspunten van een gedragsverandering. We passen de besproken methodieken toe om te komen tot een gewenst resultaat. Om resultaten te monitoren, gebruiken we tijdens bouwsteen III regelmatig (online) meetinstrumenten zoals de QuickScan.

Duur

De doorlooptijd van deze bouwsteen is ongeveer drie tot zes maanden. Dit is mede afhankelijk van het aantal (deelnemende) teams in uw organisatie.